Tworzenie aplikacji w systemie FileMaker – jak zacząć?

W programie FileMaker można tworzyć aplikacje bazodanowe, które są tak złożone, jak każde inne oprogramowanie stacjonarne. Początki pracy z programem FileMaker są trudne, a bardziej doświadczeni użytkownicy mogą zauważyć potrzebę ponownego przeanalizowania procesów po aktualizacji oprogramowania lub wprowadzeniu nowych funkcji. Ten artykuł obejmuje wszystko, co trzeba wiedzieć o tworzeniu pierwszej aplikacji bazodanowej w programie FileMaker. Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z programu FileMaker, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować oprogramowanie, poznać różne role i uprawnienia użytkowników, szybko budować zestawy rekordów, zrozumieć relacje między tabelami i budować niestandardowe widoki danych, radzić sobie z typowymi problemami i rozwiązywać problemy, jeśli coś nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zainstaluj FileMaker Pro

FileMaker Pro to płatna wersja programu FileMaker, ale możesz ją zainstalować na tylu komputerach, na ile masz licencje. Oprogramowanie możesz zainstalować na komputerach z systemem Mac lub Windows.

Aby zainstalować FileMaker Pro, pobierz instalator z witryny FileMaker i uruchom go. Instalator pobiera oprogramowanie i daje możliwość jednorazowego uruchomienia instalacji lub przeprowadzenia szczegółowej instalacji. Szczegółowa instalacja trwa dłużej i oferuje więcej opcji, ale jej ukończenie zajmuje więcej czasu i dlatego może nie być tak prosta jak opcja szybka i łatwa.

Jeśli masz komputer Mac, możesz zainstalować FileMaker Pro za pomocą sklepu z aplikacjami macOS, a instalator będzie dostępny do pobrania. Jeśli masz komputer z systemem Windows, możesz pobrać i uruchomić instalator ze strony internetowej FileMaker.

Zainstaluj FileMaker Standard

W programie FileMaker można tworzyć aplikacje bazodanowe, które są tak złożone, jak każde inne oprogramowanie stacjonarne

FileMaker Standard to darmowa wersja programu FileMaker. Możesz zainstalować oprogramowanie na tylu komputerach, na ile masz licencje.

Aby zainstalować FileMaker Standard, odwiedź stronę internetową firmy FileMaker i pobierz instalator. Jeśli masz komputer Mac, instalator powinien być dostępny w sklepie z aplikacjami dla systemu macOS. Jeśli masz komputer z systemem Windows, instalator powinien być dostępny w witrynie FileMaker.

Po instalacji otwórz aplikację, kliknij ikonę Dodaj i wprowadź swój klucz licencyjny. Jeśli zapomniałeś klucza licencyjnego, możesz go znaleźć na otrzymanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Utwórz bazę danych

Aby utworzyć nową bazę danych, wybierz Plik > Nowy. Otworzy się nowe okno z oknem dialogowym Utwórz bazę danych. Wprowadź nazwę dla swojej bazy danych i kliknij przycisk Utwórz. Nowa baza danych jest teraz dostępna w lewym pasku bocznym.

Importuj dane do nowej bazy danych

Zestaw rekordów to zbiór rekordów z jednej tabeli źródłowej

Po utworzeniu nowej bazy danych możesz zaimportować do niej dane, korzystając z prawego paska bocznego. Naciśnij ikonę importu danych lub wybierz opcję Importuj na pasku bocznym. Wypełnij wartości pól w oknie dialogowym Importuj dane, wybierz plik, który chcesz zaimportować, i kliknij OK.

FileMaker zaimportuje dane i utworzy nową tabelę w bazie danych. Jest to import jednorazowy, więc możesz dodać zaimportowane dane i usunąć tabelę.

Zestawy rekordów i pola

Zestaw rekordów to zbiór rekordów z jednej tabeli źródłowej. Na przykład dane pracowników z bazy danych HR, które zawierają takie informacje, jak nazwisko, adres, numery telefonów i wiek, mogą zostać podzielone na zestaw rekordów, który zawiera informacje o każdej osobie.

Pola są nagłówkami kolumn w komórkach tabeli. Mogą być tylko tekstowe, tylko numeryczne lub kombinacja obu. Na przykład, możesz mieć pole, które przechowuje wiek pracownika lub jego adres i numer telefonu.

Relacje w FileMakerze

FileMaker używa relacji do łączenia tabel ze sobą i pozwala na budowanie zapytań zarówno poziomych jak i pionowych. Załóżmy, że masz tabelę z klientami. Można utworzyć relację między klientami a zamówieniami, dzięki czemu można łatwo uzyskać informacje o tym, jakie produkty zamówił klient.

Możesz również tworzyć relacje bez określania tabeli docelowej. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć całkowitą liczbę zamówień od każdego klienta, możesz utworzyć relację „order_customer”, która nie jest powiązana z konkretną tabelą klientów.

Rozwiązywanie typowych problemów:

  • Podczas otwierania nowej bazy danych możesz otrzymać błąd, że baza danych SQLite nie mogła zostać otwarta. Spróbuj usunąć bazę danych i otworzyć ją ponownie.
  • Podczas korzystania z nowej bazy danych, może pojawić się błąd, że kolumna „EmploymentDate” (lub „EmploymentHour” lub „EmploymentStatus” lub „EmployerName” lub „EmployeeName” lub „PaymentExpDate” lub „PaymentType” lub „StartDate” lub „EndDate” lub „VendorName” lub „TitlePositionName” lub „VendorAddress” lub „VendorCity” lub „VendorState” lub „VendorCountry”) nie można znaleźć w określonej tabeli (LUB kolumna „PaymentType” nie może być znaleziona w określonej tabeli).
  • Podczas tworzenia nowego raportu może pojawić się błąd, że zapytanie nie może zostać przetworzone. Może się to zdarzyć, jeśli zapytanie nie jest poprawnie sformatowane. Upewnij się, że zapytanie jest poprawnie sformatowane i że uwzględnione są właściwe tabele.
  • Podczas tworzenia nowego raportu może pojawić się błąd, że zapytanie jest zbyt długie. Może się to zdarzyć, jeśli zapytanie jest zbyt duże lub zawiera dużą liczbę rekordów.
  • Podczas tworzenia nowego raportu możesz otrzymać błąd, że zapytanie jest zbyt szerokie. Może się to zdarzyć, jeśli tabela jest zbyt szeroka lub zawiera dużą liczbę rekordów.
Previous post Na co zwrócić uwagę przy zakupie stacji roboczej?
Next post Markowe okulary korekcyjne – trendy technologiczne na 2023 rok i późniejsze lata